Connect with us

Marketing

Google maakt van Topical Authority een ranking factor

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Sinds E-A-T en later ook E-E-A-T is topical authority geen nieuw begrip meer. Gericht op search en specifiek nieuws-search is google nu echter ook begonnen met het meenemen van topical authority als ranking factor. Gelijktijdig met Google Marketing Live 2023-event brachten ze hier meer informatie over naar buiten in een nieuw artikel op de Search Central blog.

Waarom Topical Authority?

Door de grote hoeveelheid nieuws is het voor gebruikers vaak moeilijk om te onderscheiden welk artikel nu het beste is om te lezen. Met behulp van topical authority signalen wil Google publicaties beter waarderen op deskundigheid en/of locatie. Zodat wanneer je over een specifiek onderwerp of gebeurtenissen op een specifieke locatie zoekt, je meer zekerheid hebt dat je echt de best mogelijke informatie ontvangt.

Topic Authority-signalen

Lokaal nieuws en onderwerpspecifiek nieuws krijgen – afhankelijk van de zoekvraag – hogere prioriteit. Het topic authority system kijkt naar verschillende signalen om de mate van expertise vast te stellen. Enkele belangrijke signalen zijn door Google benoemd:

  • Relevantie en bekendheid: Google kijkt naar de relevantie en de bekendheid van een publicatie voor het specifieke onderwerp of locatie. Hiermee wordt er een relatie gelegd tussen de publicatiebron en het onderwerp waar over geschreven wordt. Grote kans dat het lokale krantje de situatie rond het dorpsplein beter kent dan het landelijke dagblad.
  • Invloed en originele verslaggeving: Google kijkt naar de invloed van het artikel door onder andere te kijken naar hoe vaak het artikel is benoemd als bron voor andere uitgevers. Publicaties die op basis hiervan als invloedrijk of autoritair worden gezien, kunnen door Google beloond worden met een ‘highly cited’ label.
  • Reputatie van de bron: Niet alleen kijkt Google naar de kwaliteit van dit artikel (inclusief E-E-A-T-signalen) maar ook kijkt het naar eerder gedane publicaties door de bron. Een publicatie van een partij met een proven trackrecord zal hoger gewaardeerd worden.

Gevolgen van Topic Authority als deel van het algoritme

Deze aanpassing is voor Google niets meer dan een vervolgstap om gebruikers zo snel mogelijk de best mogelijke resultaten te geven. Bij lokaal nieuws, of bij onderwerp-specifiek nieuws wordt meer de nadruk gelegd op bronnen die hier logischerwijs ook meer van weten. Lokaal georiënteerde websites en onderwerp-specifieke sites zullen hier dus mogelijk van profiteren in de zoekresultaten.

Wat betekent dit voor de SEO-specialist?

Volgend op E-A-T en E-E-A-T is deze stap niet meer dan een logische vervolgstap voor Google. Deze update is nu vooral gericht op nieuwsplatformen, maar ik ben ervan overtuigd dat deze factor in de toekomst verder genuanceerd en breder toegepast zal worden. Focus nog meer op enkel de onderwerpen waar je als persoon/organisatie echt wat van weet (laat deze kennis en kunde ook zien) en geef helpful & people fist hierbij de hoogste prioriteit.

POPULAIR

Zakenweek is een uitgave van Media van Morgen | Auteursrecht behoort bij de oorspronkelijke auteurs of vermelde auteur | Bezoek ook zakenweek.nl